Newsletter

Aviso Legal JOINT VENTURE

A l'efecte del que estableix la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal 15/1999, de 13 de desembre, Grup CIEF, SL i la Cambra de Comerç de Reus l'informen que incorporaran les dades personals que vostè ens faciliti, als fitxers automatitzats de la seva propietat amb la finalitat d'informar de tots aquells productes i serveis que ofereixen aquestes entitats que puguin ser del seu interès Respecte d'això, Grup Cief i la Cambra de Comerç de Reus entenen que vostè ens autoritza expressament a la recepció de comunicacions comercials d'aquests productes i serv is. D'acord amb el que disposa l'art .5.1 de la LOPD, l'informem que vos pot exercitar el seu dret d'oposició, accés, rectificació o cancel·lació dirigint un escrit a les següents adreces o a través de correu electrònic:

Grup CIEF, S.L.
Dept Comunicació
C / Francesc Tàrrega, 14 3a Planta - 08027 Barcelona
comunicacio@grupcief.com

Cambra de Comerç de Reus
C/ Boule, 2 - 43201 Reus
formacio@cambrareus.org.com